Stanovy CoderDojo Foundation

Všechna Dojos (kluby) se zavazují k dodržování pravidel, které vyplývají z těchto stanov. Tyto stanovy shrnují základní etické normy a hlavní pravidla CoderDojo hnutí. Stanovy byly poprvé představeny skupině organizátorů CoderDojo spoluzakladatelem hnutí Jamesem Wheltonem 3. prosince 2013.

Pro účely těchto stanov „CoderDojo“ znamená open sourcové hnutí vedené dobrovolníky, kteří pořádají neziskové kluby zdarma. „Dojo“ pak znamená neziskový programovací klub založený za účelem podpory lokálních komunit a rozšiřování filozofie CoderDojo.

Všechna Dojo jsou nezávislé, autonomní, komunitní kluby, které si dávají za úkol inspirovat mladé lidi k učení programování. Všechna Dojos mají odlišný styl fungování, ale všechna dodržují stejné etické normy uvedené níže.

 • Zavazujeme se k inspirování a pomáhání mladým lidem s učením a poznávání technologií.
 • Zavazujeme se k nejvyšším možným standardům ochrany dětí v souladu se zákony České republiky.
 • Zavazujeme se, že nebudeme požadovat po dětech ani rodičích za navštěvování klubu žádný poplatek.
 • Zavazujeme se, že budeme motivovat rodiče k participaci v našem Dojo.
 • Zavazujeme se, že budeme sdílet naše vědomosti zdarma (princip „libre & open“).
 • Zavazujeme se k péči a přispívání k dobrému jménu mezinárodní CoderDojo komunity.
 • Zavazujeme se k podporování spolupráce, peer to peer mentoringu a projektové práce mezi účastníky.
 • Zavazujeme se ke vřelému přijetí dobrovolníků a dětí nezávisle na jejich pohlaví, rase, sexuální orientaci, vyznání, náboženství či schopnostech.

CoderDojo Foundation (CDF) se zavazuje, že:

 • Bude jednat v zájmu globální CoderDojo komunity.
 • Se bude snažit vytvořit komunitní prostředí, kde všichni budou moci sdílet svoje vědomosti.
 • Bude sdílet své podklady a materiály zdarma.
 • Se bude snažit podporovat aktivní zapojení do CoderDojo organizace.

Dohoda

 • Registrací uzavíráš dohodu s CoderDojo Foundation o tom, že budeš dodržovat etická pravidla CoderDojo.
 • Máš oprávnění používat CoderDojo jméno, logo a webovou stránku k tomu, abys podporoval/a své aktivity pro nekomerční účely.
 • Máš oprávnění hledat finanční zdroje za podmínky, že jasně udáváš, že finance jsou pro tvé Dojo, nebo skupiny více Dojos, které mají společné jméno (například Kalifornská Dojos) – nevhodné kampaně za účelem získat finanční zdroje jsou považovány za porušení těchto stanov.
 • Je tvou zodpovědností se ujistit, že dodržuješ legislativu České Republiky, když se podílíš na jakýchkoliv aktivitách spojených s CoderDojo, včetně hledání finančních zdrojů.
 • V případě, že jsou porušeny podmínky těchto stanov, CoderDojo Foundation má právo odstranit danou skupinu z webové stránky. V tomto případě musí tvůj klub přestat používat jméno CoderDojo, značku a logo i na všech webových stránkách třetích stran.
 • Veřejné názory jakéhokoliv Dojo nebo lidí registrovaných v Dojo nejsou oficiálními názory CoderDojo Foundation.
 • CoderDojo Foundation může na základě nedodržení těchto stanov odstoupit od registrace jakékoliv Dojo, a to s třicetidenním upozorněním.
 • Protože CoderDojo Foundation je irským subjektem, tyto stanovy jsou v souladu se zákony Irské republiky a ty s tímto faktem souhlasíš.

Odmítnutí odpovědnosti

 • CoderDojo Foundation nepřijímá žádnou zodpovědnost v případě, že se někdo z CoderDojo komunity zraní během aktivit pořádaných registrovaným Dojo. Je povinností každého klubu mít vhodné a stále platné pojištění.
 • Ty sám jsi zodpovědný za aktivity tvého Dojo. Tvůj souhlas s těmito stanovami neznamená podpora těchto aktivit od CoderDojo Foundation.