CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé. V těchto klubech se děti a mladí lidé učí za pomocí mentorů vzdělaných v oblasti IT, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačovou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce.

Program CoderDojo vzniknul v roce 2011 ve městě Cork v Irsku a měl takový ohlas, že se okamžitě dostal i do Severní Ameriky a zbytku evropy. Dnes existuje více než 2 000 registrovaných klubů ve více než 110 zemích světa, přičemž každý den vzniká nový Dojo klub. Program je celosvětově podporovaný mnoha nadnárodními firmami (Microsoft, Delloite, Bank of Ireland) a neziskovými organizacemi.

Celosvětová setkání účastníků Dojo probíhají například i na půdě Evropského parlamentu pod přímou záštitou v ramci kampaně, která upozorňuje na důležitost technického vzdělání mladých lidí. (Codeweek.eu)

CoderDojo funguje na základě dobrovolnické práce tzv. šampionů, kteří zabezpečují organizaci a mentorů, kteří mají technické znalosti a učí děti a mladé lidi programovat, ale i dalších dobrovolníků, kteří nemusí mít technické znalosti, ale uvědomují si pozitivní přínos technologií pro naší společnost. Mentoři mohou být z řad expertů v IT, studentů IT, ale i rodičů dětí.

Lekce probíhají obvykle jednou týdně například v knihovnách, školách, komunitních centrech nebo lokálních institucí, kde jsou k dispozici počítače.

Nad CoderDojo v ČR převzal záštitu europslanec Luděk Niedermayer. Při zakládání klubů se zaměřujeme jakožto prostor pro kluby Dojo na školy, knihovny či velké IT firmy.