Most – Jsou tři hodiny odpoledne, zítra je svátek. Přicházím na pozvání do počítačové učebny na 7. základní škole v Mostě. Funguje zde totiž CoderDojo klub. Že nevíte, o co jde? Já také ne. A proto jsem zde.

Dopředu získávám stručné informace: CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé. V těchto klubech se děti a mladí lidé učí za pomocí mentorů vzdělaných v oblasti IT, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačovou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce.

A právě jeden z těchto klubů funguje v Mostě. Ve třídě se jednou týdně scházejí kluci a holky ze čtvrté třídy. K mému překvapení půl na půl. Očekával jsem, že o počítače a programování budou mít zájem spíš kluci. Ale možná je to dané zábavnou formou, kterou se zde učí, že tomu tak není. Na začátku se děti seznamují s počítači a jejich vybavením, poté následuje samotné programování. Dnes je na rozvrhu 3D tisk a tiskárny. Jsou to pojmy, které školáci už slyšeli. Někdo má přesnější představu, o co jde. A ostatní si doplňují své znalosti.

Potom už si všichni zapínají Kodu, vizuální programovací prostředí. Učí se jednoduše dávat úkoly svému virtuálnímu robotovi – jeď, střílej. Na konci hodiny je hotová krátká hříčka. Část zadání se tvoří v týmech. Jde opravdu o základy programování, které ale poskytnou představu o zadávání příkazů – Udělej to a to za těchto a těchto podmínek.

CoderDojo funguje na základě dobrovolnické práce tzv. šampionů, kteří zabezpečují organizaci a mentorů, kteří mají technické znalosti a učí děti a mladé lidi programovat, ale i dalších dobrovolníků, kteří nemusí mít technické znalosti, ale uvědomují si pozitivní přínos technologií pro naší společnost. Mentoři mohou být z řad expertů v IT, studentů IT, ale i rodičů dětí.

Dohromady do mosteckého klubu chodí 14 dětí. Podle jednoho ze dvou mentorů, který dnešní hodinou provází, je zde ze strany rodičů „hlad po koníčcích pro své děti“, říká Vladimír Lekner, student mostecké průmyslovky. „Naším cílem je dětem předat základy informačních technologií i jinak než ve škole,“ dodává. Jemu samotnému hodiny programování s dětmi přinesly velmi cenné pedagogické zkušenosti. S dětmi mu pomáhá Lukáš Ondráček, další student průmyslovky, tentokrát z Chomutova. Je nutné poznamenat: Jsou to dobrovolníci a oba jsou součástí Microsoft Studentského trenérského centra.

Mostecký klub CoderDojo získal zázemí v 7. základní škole, která se slovy ředitelky Libuše Hrdinové zaměřuje právě na technické vzdělávání. I proto škola vyšla vstříc. Děti z programátorského kroužku jsou žáci z této školy, jsou tu proto „doma“. Informatika je sice součástí školního vzdělávacího programu, CoderDojo ale dovoluje více individuální přístup ke členům kroužku a je také trochu jiného zaměření.

Program CoderDojo vzniknul v roce 2011 ve městě Cork v Irsku a měl takový ohlas, že se okamžitě dostal i do Severní Ameriky a zbytku Evropy. Dnes existuje více než 1 100 registrovaných klubů ve více než 63 zemích světa, přičemž každý den vzniká nový Dojo klub. Program je celosvětově podporovaný mnoha nadnárodními firmami (Microsoft, Delloite, Bank of Ireland) a neziskovými organizacemi.

Nad CoderDojo v ČR převzal záštitu europslanec Luděk Niedermayer. „Při zakládání klubů se zaměřujeme jakožto prostor pro kluby Dojo na školy, knihovny či velké IT firmy,“ poznamenává Vladimír Lekner. Založit si tak vlastní klub může prakticky jakákoliv společnost.

Hodina v netradičním kroužku utekla jako nic. Děti se celou dobu věnovaly zadaným úkolům, hledaly řešení, ptaly se. A možná už teď toho s počítači zvládnou daleko více, než jejich vrstevníci z ostatních mosteckých škol. A možná i u programování a IT jednou zůstanou. V Ústeckém kraji je podobných odborníků rozhodně nedostatek.

Zdroj: http://www.e-mostecko.cz/zpravy/most/74670-reportaz-deti-se-v-moste-uci-programovat-funguje-zde-coderdojo-klub

Kategorie: Média