I v letošním roce se čeští ninjové zapojili do aktivity AstroPi Mission Zero. Tak jako v loňském roce, rozhodli jsme se i letos využít možnosti mezinárodní spolupráce a společného programování s dětmi z Řecka, Itálie, Iráku, Jihoafrické republiky, Nigérie a nově také Japonska.  

Úkolem dětí bylo navrhnout obrázek o rozměru 8×8 pixelů na téma fauna a flora a naprogramovat ho v programovacím jazyce Python tak, aby se po dobu 30 sekund zobrazil na LED matici počítače AstroPi, který je rovnou ve dvou exemplářích umístěn na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Jednou z podmínek bylo také využití senzoru barev, který dokáže snímat barvy z okolí, a načtenou barvu následně použít na pozadí obrázku. Po odeslání a kontrole kódů poputují všechny kódy na ISS, kde budou během května na počítačích AstroPi přehrány. Děti následně obdrží certifikát, na kterém bude vyznačena lokalita na Zemi, nad kterou se ISS nacházela, když jejich kód ve vesmíru běžel. 

Letošní ročník přinesl také novinku v podobě zapojení našich dětí do náročnější aktivity Mission Space Lab. Zde děti dostaly za úkol napsat v Pythonu program, který pomocí fotografií zemského povrchu, pořízených kamerou na počítači AstroPi, vypočítá rychlost, kterou se ISS vesmírem pohybuje. Spojením sil jihoafrického a českého klubu tak vznikl nový tým ExZACZly, který úkol nejen úspěšně dokončil, ale také byl jeho kód vybrán jako jeden z těch, které budou do vesmíru skutečně odeslány. 

Obě tyto aktivity pak vyvrcholily v sobotu 16. března 2024 online událostí United Dojo Mega Event, na které děti měly možnost se vzájemně pozdravit, propojit, vyzkoušet si zábavné aktivity a dozvědět se nejrůznější zajímavosti z ostatních zemí.  

Akce se zúčastnilo 37 dětí z klubů v Olomouci, Vsetíně a Uherském Brodě. Dohromady jsme i s ostatními dětmi vytvořili 36 týmů a celé události se zúčastnilo téměř 200 dětí a dospělých z různých zemí světa. 

 Autor: Petra Románková

Kategorie: Akce