Pro aktivní děti z klubu CoderDojo Náchod byl i letos nachystaný již druhý ročník příměstského tábora zaměřeného na programování a kreativní tvorbu. Během týdne měly děti možnost vyzkoušet si spoustu nových odvětví informatiky, na něž při běžných schůzkách ve školním roce nebyl čas. Pozvání přijali též 3 speciální hosté, profesionálové ve svých oborech, kteří pro děti uspořádali opravdu nabité workshopy. Už jen díky pozitivním ohlasům od dětí věříme, že šlo o skvělý týden.

První workshop byl fotografický. Do klubu zavítal pan Tomáš Hejzlar, profesionální fotograf na volné noze, který dětem představil nejen důležité části profesionálního fotoaparátu ovlivňující výsledné snímky, ale také nejběžnější techniky používané při samotném fotografování. Následně se s dětmi vydal do města a do přírody, kde si každý zvolil své vlastní téma, jež by chtěl zachytit, a pokusil se na něj pořídit několik fotek. Tyto snímky jsme pak ještě společně procházeli, komentovali nebo upravovali.

Druhý workshop se věnoval programování v jazyku PHP. Náš klub navštívil Adam Baničević, kodér a Java & PHP programátor, který dětem předvedl, jak se vyvíjí tzv. backend ve webových aplikacích, tedy ty části, jež sice nejsou na první pohled vidět, ovšem poskytují rozhraní pro zpracovávání formulářů, práci se soubory či databází. Jeho přednášku o jazyku PHP následovala praktická tvorba formuláře a aplikace na převod slov do Morseovy abecedy. Workshop jsme pak zakončili soutěží o nejlépe nastylovaný formulář pomocí CSS, o kterou se postarala grafička Žanda Tomšeová.

Třetí workshop nabídl dětem pohled na počítačové sítě, jejich konfiguraci a základy zabezpečení sítí. Jsme moc rádi, že již podruhé nám svůj čas věnoval pan Martin Syrovátka ze Servodata a.s., nabízející komplexní IT řešení. S dětmi nejprve probrali topologii sítí a pak se již pustili do konfigurace na síťových prvcích. Zvládli vytvořit nejen vlastní VLAN sítě, ale také třeba Wi-Fi nebo firewall pravidla a ve dvojicích si prostřednictvím příkazového řádku ověřili komunikaci mezi jednotlivými sítěmi. Za zapůjčení zařízení Fortinet děkujeme oficiálnímu distributorovi, spol. Veracomp s.r.o.

Kromě těchto workshopů jsme s dětmi zvládli též naprogramovat např. hry Šibenice nebo Slovní fotbal v jazyku C#. Naším dosud nejtěžším projektem vyžadujícím znalosti matematiky a geometrie ovšem byla hra Ping-Pong (zahrajte si!) v jazyku JavaScript.

Dále jsme díky Microsoftu pro školství, který všem dětem poskytl licence, měli možnost vyzkoušet si i Minecraft: Education Edition a Code Builder. A někteří se již na příměstském táboře pustili do vlastních her, na nichž budou přes prázdniny pokračovat. Už teď se těšíme na všechny výsledné projekty.

Mockrát děkujeme každému z hostů, kteří nám věnovali svůj čas zcela dobrovolně, a těšíme se, že náš klub navštíví třeba i příští prázdniny či během speciálních schůzek příští školní rok.

Fotografie k nahlédnutí zde