Příspěvek seznamuje knihovníky s informačními technologiemi, které nově vstupují do činnosti knihoven. Společnost se mění na technologickou a vyžaduje „informatické myšlení“, osvojení si principů programování. Současné knihovny mohou svým mladým uživatelům pomáhat tyto nároky zvládat. Jednou z možností je využití zkušeností z celosvětového projektu CoderDojo založeného na klubech programování. V České republice již existuje 13 klubů a s nejnovějšími zkušenostmi z klubu CoderDojo, který pracuje v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci od roku 2018, nás seznamuje autorka článku.

Informační technologie pronikají do odvětví, kde se dosud tolik nepoužívaly, a znalost základních principů, na nichž fungují, se v budoucnosti stane nezbytnou pro uplatnění na trhu práce. Podle odborníků přichází doba, kdy se společnost promění na technologickou, což vyžaduje osvojení principů programování. Není nutné ovládat konkrétní programovací jazyk, ale je důležité si osvojit základy algoritmizace. V této souvislosti se skloňuje pojem „informatické myšlení“ − schopnost rozkládat řešení problémů do několika jednodušších kroků a hledání a zobecňování vzorců těchto řešení. Zpřístupnit „informatické myšlení“ dětem a mladým lidem je cílem celosvětového projektu CoderDojo založeného na programovacích klubech pro mladé. V těchto klubech se děti a mladí lidé učí za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT, jak například postavit webové stránky, vytvořit mobilní aplikaci nebo naprogramovat počítačovou hru. Jako bonus získávají schopnost spolupráce a sociální interakce.

Program CoderDojo vznikl v roce 2011 ve městě Cork v Irsku a měl takový ohlas, že se okamžitě dostal i do Severní Ameriky a zbytku Evropy. Dnes existuje více než 1 600 registrovaných klubů ve více než 75 zemích světa, přičemž každý den vzniká nový Dojo klub. Program je celosvětově podporovaný mnoha nadnárodními firmami (Microsoft, Delloite, Bank of Ireland) a neziskovými organizacemi.

CoderDojo funguje na základě dobrovolnické práce tzv. šampionů, kteří zabezpečují organizaci, a mentorů, kteří mají technické znalosti a učí děti a mladé lidi programovat, ale i dalších dobrovolníků, kteří nemusí mít technické znalosti, ale uvědomují si pozitivní přínos technologií pro naši společnost. Šampion nemusí umět kódovat, ale měl by mít potřebné kompetence a dovednosti k organizování lidí a společenských akcí, také potřebné odhodlání a schopnost proniknout do společenství technicky zdatných mentorů. Mentoři usnadňují mladým lidem učení. Spíše než na tradiční výuku, se ale soustředí na dodání odvahy mladým lidem k objevování nových technologií a vytváření svých vlastních projektů. Představují tedy více průvodce než učitele. Mentoři mohou být z řad expertů v IT, studentů IT, ale i rodičů dětí.

V praxi projekt umožňuje žákům a studentům ve věku 7 – 17 let pod vedením šampionů a mentorů se bezplatně seznámit se základy programovacích jazyků, které v současném světě nabývají na důležitosti. Učí se vytvářet webové stránky, aplikace, videohry a také se učí základním dovednostem jako je logické myšlení, řešení problémů, prezentování a komunikace. Speciální důraz je kladen na budování komunity, učení se navzájem a samostatné učení s důrazem na otevřenost, pomáhání ostatním a dokazování, že kódování je síla, která může měnit svět. Dobrovolnictví v CoderDojo je velmi naplňující zážitek a spousta mentorů je překvapených z toho, kolik se toho sami naučí a kolik cenných zkušeností získají. CoderDojo dává možnost přímo pomoci a zapůsobit na děti, aby se učily kódovat a tvořit pomocí technologie.

Lekce probíhají obvykle jednou týdně například v knihovnách, školách, komunitních centrech nebo lokálních institucích, kde jsou k dispozici počítače. Celosvětová setkání účastníků Dojo probíhají například i na půdě Evropského parlamentu pod přímou záštitou v rámci kampaně, která upozorňuje na důležitost technického vzdělání mladých lidí (Codeweek.eu).

Záštitu nad CoderDojo v ČR převzal europoslanec Luděk Niedermayer. V Česku je v současné době 13 CoderDojo klubů, ve kterých má více jak 150 dětí možnost objevovat nové technologie. Každoročně na jaře probíhá setkání CoderDojo klubů, na kterém se sejdou děti a dobrovolníci z celé České republiky, probíhá exhibice projektů, na kterých děti v posledních týdnech pracovaly, společný programovací workshop a pedagogické školení pro dobrovolníky. Den programování většinou završí společnou prohlídkou města, ve kterém se CoderDojo koná. Tak si účastníci mohou kromě nových technických znalostí odvézt i trochu kulturně historických poznatků. První větší setkání CoderDojo komunity se uskutečnilo v dubnu 2018 v Praze, druhé setkání CoderDojo klubů proběhlo v březnu 2019 v Olomouci na Střední průmyslové škole.

Olomoucký klub CoderDojo funguje v počítačové učebně Vědecké knihovny od února 2018. Program pro cca 20 nindžů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin, připravují tři mentoři. Zpočátku si mladší děti oblíbily projekty ve Scratchi. Se staršími dětmi jsme se věnovali základům tvorby www stránek a vytváření aplikací pro mobil v APP Inventoru. V minulém roce nám Střední průmyslová škola elektrotechnická zapůjčila micro:bity, jednoduše programovatelné mikropočítače, které měly u nindžů velký úspěch. V tomto roce bychom se chtěli věnovat práci s Ozobotem, kterého jsme zakoupili ke konci minulého roku a starším dětem se pokusíme přiblížit tvorbu webových stránek a základy práce s programovacím jazykem C# ve VS 2019 (Visual Studio).

Nový CoderDojo klub si může založit každý, kdo najde technicky zdatného mentora a je schopen zajistit prostory. Prostory nemusí být nutně vybaveny počítači. Děti v některých klubech používají vlastní počítače nebo tablety. Z tohoto pohledu jsou knihovny ideálním místem. Děti (a jejich rodiče) v knihovně díky CoderDojo budou trávit čas a naučí se tam chodit pravidelně. Knihovny budou hrát důležitou roli v technologickém vzdělání mladé generace. Jména zapojených knihoven se budou objevovat na globální mapě CoderDojo a všichni organizátoři budou součástí stále se rozšiřující mezinárodní komunity CoderDojo.

Autorkou článku je Dana Calábková z CoderDojo Olomouc. Článek vyšel 11.11. v časopise Duha a přečíst si ho můžete také zde: https://duha.mzk.cz/clanky/bezplatne-kluby-programovani-coderdojo

Kategorie: Média