Začátkem srpna se Any a Sonja z mezinárodního CoderDojo z Irska spojily s šampionkou Dojo ve Vsetíně, Petrou. Petra se s námi podělila o zkušenosti, jak její Dojo během karantény spojilo výuku s jiným klubem Dojo a jak se nakonec začali opět scházet naživo.

Petra vede klub, který se schází v knihovně, v České republice, od května
2019. Když došlo na jaře k celostátní karanténě kvůli COVID-19 a uzavření
škol, klub stále hledal řešení, jaký systém výuky je právě pro jejich Dojo tím
nejlepším. Z počátku nic online neorganizovali, jelikož Petra věděla, jako
rodič, jak náročné to nyní mají i ostatní rodiče všech nindžů, kteří se museli
ze dne na den vše učit z domova a vlastně celkově si zvykat na novou
situaci. Přesto ale poslala všem nindžům odkazy a přístupové údaje, aby
mohli nadále pokračovat v rozdělaných projektech.


Spolupráce
Jak šel čas, objevila se pro jejich Dojo nová příležitost, měli možnost zapojit
se do aktivit jiného Dojo!
„Po několika týdnech, jsem měla pocit, že by bylo již dobré něco začít s
nindži na dálku podnikat. Dojo z Ústí nad Labem uskutečnilo se svými nindži
online setkání v Minecraftu, rovněž pozvali i všechny ostatní z české
CoderDojo komunity, aby se k nim připojili. Zaslala jsem tedy svým nindžům
linky, asi pět či šest se jich připojilo. Tato online setkání byla skvělá.
Nindžové měli projekty, při kterých používali “redstonové” obvody. Měli také
možnost představovat svou práci dalším dětem, a myslím, že je to opravdu
bavilo. Jsem moc ráda, že ústecké Dojo toto zorganizovalo, a ještě umožnilo ostatním se zúčastnit.”

Jak nám Petra vysvětlila, spolupráce s dalším Dojo znamenalo pro jejich
nindži nejen novou příležitost se seznámit s jinými dětmi, ale také se
společně vzdělávat. Díky tomu budou do budoucna Doja připravena, pokud
by došlo k další karanténě.
„Myslím si, že spolupráce mezi kluby Dojo je opravdu zajímavou příležitostí,
o které jsem již dříve nepřemýšlela. Každý klub by totiž mohl připravit jinou
pracovní náplň a děti, co by nebavil třeba Minecraft, by se mohly připojit k
jinému Dojo, to by zase nabízelo něco obdobného. Pokud by došlo k další
vlně nákazy, můžeme to ještě více promyslet. Mohlo by to být skvělé.”


Znovu naživo
Vsetínské Dojo nedávno obnovila fyzická setkávání. Musejí ovšem dodržovat vládou stanovená pravidla.


Jak se nindžové cítili, když se mohli znovu potkat?
“Všichni byli rádi, protože jsme byli doma hrozně dlouho. Některé děti již
začaly chodit do školy ještě dříve, než jsme se poprvé znovu setkali, a byly
již zpět v „normálním běžném chodu”. Nejdřív jsem všem poslala e-mail, jestli
o schůzky mají zájem, protože do konce školního roku, jsme se měli setkat
už jen třikrát. Překvapilo mě, že skoro všichni měli zájem přijít, i za
přísnějších podmínek setkání.”
Nindžové dodržují všechny bezpečností doporučení, včetně rozestupů,
pokrývky úst a časté dezinfekce rukou, též pracovních míst. Petra pracuje v
knihovně, kde se také Dojo schází, tak měla možnost vše připravit dopředu.
“Jen jsem otočila některé monitory, aby mezi dětmi vznikly větší rozestupy a
nechala jsem nějaké počítače volné”

Více pohodově
Formát Dojo se lehce po karanténě změnil. Hodiny se vedou více uvolněně a
nechává se nindžům možnost si vzájemně popovídat a zahrát si:
„Ty poslední tři schůzky jsem připravila více na pohodu. Není důvod před
prázdninami začínat s žádnými velkými projekty. Slíbila jsem nindžům, že
budeme pokračovat s Minecraft Education Edition […] Měli ale hlavně radost, že se zase vidí, tak jsem je nechala ať jsou kreativní a když měli zájem, tak jsme si spolu jen hráli a stavěli.”

Na základě těchto poznatků s námi Petra sdílela její nápady do budoucna:

„Doufám, že se vrátíme do normálního chodu. Ale jsou tu věci, které bych
chtěla změnit – ovšem ne kvůli koronaviru, ale na základě zkušeností, které
jsem během prvního roku nasbírala. Třeba více off-line aktivit bez počítačů,
nebo dělat aktivity, při kterých se stále jen nesedí za počítačem, protože
když u nich nindžové sedí moc, mají tendenci začít hrát hry.”

Chtěli bychom moc poděkovat Petře, za to, že si na Amy a Sonju udělala čas a sdílela s nimi její zkušenosti z posledních měsíců. Jak ukázala, věci se změnily, ale právě díky těmto změnám, se objevily nové inovace a možnosti vzájemné spolupráce.

Přeloženo z anglického originálu z CoderDojo.