Navzdory době nepříznivé pro prezenční akce a zvýšeným nárokům na žáky a studenty při distančním vzdělávání se i letos konala soutěž Office Arena. Klub CoderDojo Náchod se jí zúčastnil už počtvrté v řadě a jeden z jeho členů si dokonce vybojoval účast na hlavní finálové obhajobě. Ale všechno pěkně popořadě.

Soutěž se skládá ze tří kol, z nichž prvním je školní, které má za cíl ověřit znalosti studentů stran běžných, pokročilých i zcela nových funkcí aplikací Office. V rámci tohoto kola tedy bylo nutné, aby všichni zájemci vyplnili kvíz na Word, Excel a PowerPoint, přičemž odpovědi posloužily nejen pořadatelům, ale také školním koordinátorům. Ti se totiž díky kvízu mohou dozvědět, co je potřeba s žáky ještě procvičovat, na co se s nimi zaměřit a jak si vedou v porovnání s jinými.

Ve školním kole uspěli úplně všichni naši členové, čímž se kvalifikovali jakožto soutěžící. A čekalo je kolo krajské, jehož téma je každý rok obměňováno, třeba letos šlo o projekt „Starám se o své město“ koncipovaný jako soutěž návrhů na zlepšení lokality kolem sebe. V případě našich členů se objevily například koncepty nových parků a workoutových hřišť či plány digitalizace hlavních kulturních památek a zajímavostí na Náchodsku. Byla to výzva, protože kromě samotného vymýšlení reálných projektů museli soutěžící svůj projekt popsat v dokumentu aplikace Word, navrhnout jeho rozpočet v sešitu aplikace Excel s využitím nelehkých vzorců a nakonec vytvořit i zajímavou prezentaci klíčových myšlenek v PowerPointu.

Office Arena je jedinečná ještě navíc z dalšího úhlu pohledu, ani zdaleka totiž není pouze o Office aplikacích, jak bychom z jejího názvu asi odhadovali. Jak bylo popsáno výše, jejím cílem není testovat žáky, zda vědí, kde přesně se nachází jaké tlačítko, nýbrž jim nabídnout příležitost, aby si vyzkoušeli aplikace efektivně a po svém využít při jakémkoli reálném projektu. A to je zkušenost, která se do budoucna hodí naprosto všem, bez ohledu na jejich konkrétní zaměření při dalších studiích a pracovní pozici. Kreativita je zde na prvním místě a soutěž nabízí přispět kromě výchozích dokumentů i dalšími soubory. Naši členové perfektně čerpali technické znalosti nabyté z našich setkání, a zpracovali tak dynamické weby, grafiku i videa.

Veškeré práce odevzdané v krajském kole vyhodnotila porota a první umístěný v každém kraji měl možnost postoupit na samotný vrchol, do finále. Tentokrát se to v Královéhradeckém kraji podařilo opět nám, konkrétně Zdenku Balcarovi, jehož projektem byla QR Guide spočívající v umístění QR kódů k zajímavým památkám, které by vedly na další informace nebo edukativní minihry. Tento svůj projekt ve finále obhajoval před porotou, a to online přes Teams, a ke své prezentaci přidal videa s efekty i několik střihů z více kamer a mikrofonů, jež si pečlivě připravil.

Na medailové příčky to sice nestačilo, ovšem porota velmi ocenila nadprůměrné zkušenosti s tvorbou videí a efektů a obrovské technické znalosti, a o to jde v CoderDojo především. Ze soutěže si nejen náš letošní finalista Zdenek Balcar, ale i Antonín Kubeček, který se v krajském kole umístil na třetí pozici a shodou okolností se před dvěma lety také účastnil finále, odnášejí cenný diplom a my už se těšíme a připravujeme na účast opět v příštím roce. Děkujeme členům za reprezentaci!